O MNIE

Dr n.med.
Aleksandra Baumann-Antczak

W 1987 roku ukończyłam studia na Wydziale Lekarskim na Akademii Medycznej w Poznaniu. Otrzymałam Medal imienia Karola Marcinkowskiego za Osiągnięcia w Nauce i Pracy Społecznej.
1991 rok specjalizacja pierwszego stopnia z chorób wewnętrznych.
1994 rok Tytuł Doktora Nauk Medycznych.
1995 rok specjalizacja drugiego stopnia z chorób wewnętrznych.
1997 rok specjalizacja z endokrynologii.

W latach 1992-93 przebywałam na stypendium naukowym w Endocrine Immunology Unit (Laboratorium Immunologii Endokrynologicznej) Szpitala Uniwersyteckiego w Cardiff w Walii (Wielka Brytania). Brałam udział w pracach nad identyfikacją autoantygenu nadnerczowego głównego czynnika w patogenezie choroby Addisona. Za cykl prac na ten temat otrzymałam Nagrodę Pierwszego Stopnia Ministra Zdrowia.

Jestem autorką 22 publikacji oraz 35 doniesień zjazdowych z dziedziny immunologii Endokrynologicznej oraz autorką rozdziału „Immunodiagnostyka Endokrynopatii” w Podręczniku „Immunologii Praktycznej” pod redakcją Profesora Żeromskiego.
Samodzielnie prowadziłam trzy programy badawcze finansowane ze środków Komitetu Badań Naukowych (KBN) na temat zjawisk immunologicznych w chorobach endokrynologicznych.
Byłam promotorem dwóch prac magisterskich studentek Wydziału Biotechnologii Akademii Rolniczej w Poznaniu (1998-2000).

PRACA ZAWODOWA

Z

1987 – 1988 Oddział Ogólny Radioterapii Specjalistyczny Onkologiczny ZOZ Poznań

Z

1988 – 1995 Państwowy Szpital Kliniczny nr 2 Asystent w Klinice Endokrynologii

Z

1995 – 2001 Akademia Medyczna w Poznaniu Adiunkt w Klinice Endokrynologii

Z

Od 2001 roku Prywatna Praktyka Lekarska

endokrynolog krotoszyn

Zobacz nasze miejsca przyjęć